Özgül Direnç Ölçümü

Bu Uygulamanın Önemi ;

Toprak özgül direnci ölçümü ile:
• Yapıları inşa etmeden yer tespidi ve topraklama elektrodu ve topraklama tipi seçimi yapılabilir.
• Toprak elektrodu ve Toprak sistemi teknik özellikleri yazılabilir.
• Toprak direnci tespit edilerek sistem için kullanılacak topraklama sistemi maliyetleri optimize edilebilir.

Bu nedenle sonuç olarak bu ölçüm büyük inşaat sahalarında veya fabrika/indirici merkezlerde topraklama elektrod seçimi ve pozisyonlaması ile ilgili önemli bilgiler verir.