Posts Tagged ‘gny elektrik mühendisliği’

Özgül Direnç Ölçümü

Özgül Direnç Ölçümü

Bu Uygulamanın Önemi ; Toprak özgül direnci ölçümü ile: • Yapıları inşa etmeden yer tespidi ve topraklama elektrodu ve topraklama tipi seçimi yapılabilir. • Toprak elektrodu ve Toprak sistemi teknik özellikleri yazılabilir.