Toprak Özgül Direnci

Toprak direnci (ρ) Ohm metre (Ω.m) olarak ifade edilir. Bu değer 1mt x 1mt olan silindir bir küpün teorik direncidir.

Ölçümleme ile toprağın elektrik akımlarını nasıl ilettiği konusunda bilgi sahibi olunur. Özgül direnç ne kadar düşük
ise, bu lokasyonda gerekecek topraklama elektrodu direncide düşük olacaktır.

Toprak özgül direnci bölgeye ve toprak tipine göre değişkenlik göstermektedir zira nem ve sıcaklık bu direnç üzerinde etkilidir. (Don veya kuraklık direnci arttırır) Bu nedenle Toprak özgül direnci mevsime veya ölçümleme anına göre farklılıklar gösterir. Sıcaklık ve nem seviyeleri, Toprak altına doğru gidildikçe daha stabil olacağından, mevsimsel etkilerden arınmak için daha derinden ölçüm yapılması gereklidir. Bu nedenle ölçüm çubuklarının mümkün olduğunca derine gömülmesi gerekir.