Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi;
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji
israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji
tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri
içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.

  • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
  • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
  • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
  • Seralar, Atölyeler,
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

Daha detaylı bilgi için lütfen firmamız ile iletişime geçin…